Добровольський Олександр Леонідович

Резюме

Кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного університету

Контакти:

Службова  адреса: 21021, м. Вінниця, вул. Воїнів – Інтернаціоналістів, 7, кафедра автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного університету, 3 корпус, ауд. 3224

Телефон: (0432) 59-84-38

E-mail: blackboks@ukr.net

Освіта:

1. Диплом бакалавра з відзнакою (кваліфікація бакалавра  за напрямом підготовки «Інженерна механіка»), Вінницький державний технічний університет (ВДТУ), 2001.

Бакалаврська робота на тему «Дослідження причин відмов паливної апаратури».

2. Диплом магістра з відзнакою (кваліфікація магістра інженерної механіки за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство»), Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), 2002.

Магістерська робота на тему «Регулювання розвалу керованих коліс автомобіля під час руху».

3. Свідоцтво про закінчення аспірантури зі спеціальності 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), 2002 – 2005.

4. Диплом кандидата технічних наук зі спеціальності 05.22.02 – «Автомобілі та трактори» Національний транспортний університет (НТУ), 2012.

Дисертація на тему «Зменшення роботи тертя у плямі контакту шини з опорною поверхнею».

Робота:

1. Провідний інженер ЛЦНННКТ-7 Вінницького національного технічного університету, 2002 – 2005.

2. Асистент кафедри  автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного університету, 2005 – 2012.

3. Старший викладач кафедри  автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного університету, 2012 – 2013.

4. Доцент кафедри  автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного університету, 2013 – по сьогодні.

 Наукові інтереси:

1. Напрямок наукових досліджень - «Дослідження експлуатаційних властивостей автомобілів».

2. Вдосконалення технологічних процесів технічного обслуговування і ремонту автомобілів

Викладацька діяльність:

Курси: «Автомобілі», «Основи логістики», «Спецтехнологія. Робочий фах».

Наукова робота:

1 монографія та більше 30 статей опубліковано в українських та міжнародних професійних журналах.

Наукові доповіді:

Більш ніж 20 доповідей було зроблено на міжнародних науково-технічних конференціях (м. Харків, м. Севастополь, м. Луцьк, м. Житомир, м. Вінниця, м. Київ).

Навчально-методична робота:

Автор 3 навчальних посібників з грифом ВНТУ, 2 лабораторних практикумів, 4 методичних вказівок до виконання контрольних, лабораторних та практичних робіт.